Is het upgraden van Coda naar versie 14 het waard?

Posted by Michel Laan on 14-3-17 9:45
Find me on:

De belangrijkste reden om te upgraden naar een nieuwe CODA (Unit4 Financials) versie zou natuurlijk moeten zijn, dat er gewenste functionaliteit wordt geleverd, waar in de vorige versie niet in werd voorzien. Een aantal zaken die zijn aangekondigd voor versie 14, zijn:

  • Een volledig nieuwe versie van Billing. De module Billing was de enige die nog niet was herbouwd sinds CODA versie 9. De nieuwe versie zal naast handmatige invoer ook een table link achtige invoer bevatten.
  • Workflow op elementonderhoud. Waar veel klanten ons al jaren om vragen, en waar Solmate bij diverse klanten maatwerk voor heeft ontwikkeld, wordt in principe standaard mogelijk in versie 14. Het beheren van elementen (relaties, grootboekrekeningen, etc.) kan via een workflow worden gestuurd. Dit maakt het mogelijk een vier-ogenprincipe toe te passen bij het aanmaken en wijzigen van crediteurenstamgegevens.
  • De CODA Windows client applicatie, die nog altijd bij diverse klanten wordt gebruikt, komt te vervallen. Een aantal zaken waarvoor klanten de client applicatie nog gebruikten, zoals het beheer van grote registerdocumenten, zal daarom worden opgenomen in de browserversie.
  • Flexi-velden komen nu ook beschikbaar op transacties. In versie 13 was het al mogelijk om additionele velden te definiëren op elementen, nu zijn de transacties ook aan de beurt. Dit kan een significante verbetering betekenen in de betrouwbaarheid van transactionele informatie, omdat extra gegevens niet meer op velden zonder verificatie (datum, bedrag op een referentieveld) hoeven worden opgeslagen.

Er vervallen ook een aantal dingen met versie 14:

  • De windows client applicatie (zie boven)
  • Callable link
  • OLE link

Is Unit4 Financials (Coda) upgraden naar versie 14 het waard?

Het gebruik van XMLi wordt vanaf versie 14 ontmoedigd. Dit zal voor meerdere CODA gebruikers betekenen dat zij hun interfaces moeten aanpassen naar webservices, waar nu vaak nog XMLi wordt gebruikt. Wat dit gaat betekenen voor de performance van bulkverwerkingen is een vraag die we nu nog niet goed kunnen beantwoorden.

Wat opvalt in de roadmaps van Unit4 is, dat voor versie 15 al direct aanvullingen en uitbreidingen op de nieuwe Billing module zijn voorzien. Dat doet vermoeden dat de nieuwe Billing module niet heel veel nieuwe functionaliteit bevat ten opzichte van het Billing product in versie 13 en dat het vooral een technische herbouw betreft.

Wat ook opvalt, is dat in de roadmap tot nu toe staat dat versie 15 in het tweede kwartaal van 2018 gepland is. Dat is maar één jaar na het uitbrengen van versie 14. Dit lijkt mij op wishful thinking van de kant van Unit4, gezien de doorlooptijd van het ontwikkelen van eerdere releases.

Ik ben en blijf benieuwd naar de ontwikkelingen rond Unit4 Financials.


Met de komt van Unit4 / Coda Financials V14 is de tijd gekomen om te onderzoeken of, wanneer en hoe een upgrade voor u zinvol is. Lees meer over Versie 14 en stel uzelf enkele belangrijke vragen na het drukken van onderstaande knop:

Meer informatie

Topics: Coda Financials