Geplande taken in Unit4 Financials v14

Posted by Richard Pieters on 16-7-18 14:38
Find me on:

De mensen die al langer met Unit4Financials (CODA) werken weten waarschijnlijk nog hoe lastig het kan zijn om bepaalde CODA taken gepland en geautomatiseerd te laten starten.

Het opzetten van deze taken moet uitgevoerd worden onder een service account, vervolgens dient er een batchfile opgemaakt te worden die de betreffende uitvoerbare bestanden aanroept en als kers op de taart kan dit geheel vervolgens met een scheduler worden gestart.

Onder andere het starten van TableLink, intercompany verwerking en het initiëren van betalingen en aanmaningen werden op een dergelijke manier ingericht. Het grote nadeel van deze oplossing is dat een eindgebruiker dit niet zelf functioneel op kan zetten maar altijd afhankelijk is van de IT afdeling. Zeker bij een wijziging van het schema, of het toevoegen van bijvoorbeeld een nieuwe linkcode kan dit niet even snel aangepast worden.

Geplande taken

Sinds Unit4Financials v13 en verdere uitbreiding in v14 is het nu mogelijk om veel van dergelijke taken functioneel in te richten en te onderhouden door middel van “Onderhoud geplande taak” welke standaard beschikbaar is binnen het “Administration” menu.

Een aantal in te richten taken zoals beschikbaar binnen CODA v14 betreft het starten van TableLink, betalingen, aanmaning, opschoning van logbestanden en het updaten van Ledgers.

De geplande taken zijn niet alleen beschikbaar voor Financials, maar ook voor de overige Unit4Financials modules zoals Procurement, Invoice Matching en Billing, ieder met een eigen set aan te plannen taken.

Een mooie aanvulling op Geplande taken is de - apart verkrijgbare - Unit4 localisation Common module. Met Common wordt namelijk een extensie meegeleverd die het mogelijk maakt om vanuit Geplande taken rechtstreeks een uitvoerbaar bestand te starten. Dit is niet beperkt tot alleen CODA, er kan een willekeurige command file aangeroepen worden waarmee ook niet CODA acties zijn te initiëren vanuit een Geplande taak.


Om optimaal gebruik te maken van uw gehele inrichting van uw financieel systeem raden wij in de meeste gevallen aan om uw financiële processen in het geheel te analyseren en op basis daar van een besluit te nemen. Hiervoor heeft Solmate de Scan Optimalisatie Financiële Processen ontwikkeld.
Download uw upgrade scan

Topics: Coda Financials