Gebruikers review CODA versie 13

Posted by Michel Laan on 26-2-15 14:56
Find me on:

Nu CODA versie 13 eindelijk uit is en ook de eerste servicepack is gereleast, is het tijd om nog eens te kijken naar wat versie 13 kan betekenen voor de CODA gebruikers.
Bij de installatie valt al op dat Tomcat is vervangen door GlassFish software. Deze 3rd party component kan gratis worden gedownload, maar deze overstap betekent wel dat de upgrade op een bestaande server wat extra voeten in de aarde heeft.

Na de installatie en bij eerste gebruik valt vooral de gewijzigde gebruikersinterface op. Deze gewijzigde weergave ziet er moderner en strakker uit en ik verwacht dat veel CODA gebruikers dit zullen waarderen.

CODA v13

Een tweede wijziging die echt prettig is voor CODA gebruikers betreft de Repository folders. Per bedrijf kunnen nu aparte mappen worden toegewezen waar import- en exportbestanden (zoals betaalbestanden en factuurscans) worden opgeslagen. Per gebruiker kan vervolgens worden bepaald tot welke folders deze toegang heeft. Voor bedrijven die verschillende vestigingen of business units hebben, is dit een uitkomst.

In versie 13 is het ook mogelijk om de attachments die in CODA worden opgeslagen eerst te valideren aan de hand van een attachment security master. Hierin wordt aangegeven aan welke voorwaarden een attachment van een bepaald type moet voldoen. Standaard wordt een methode meegeleverd die op basis van bestandsnaam patronen attachments toestaat of weigert. Additionele controles kunnen door de CODA gebruiker zelf worden gebouwd als extensions in Java.

De nieuwe functionaliteit van flexivelden is heel mooi en voorziet in een behoefte die tot op heden werd ingevuld door het misbruiken van adres- en referentievelden. Met de implementatie van flexivelden wordt flexibiliteit geboden die de extra informatie en validatiebehoefte van veel CODA gebruikers kan vervullen. Het nadeel van flexivelden is, dat er een extra licentie voor nodig is. Dat is voor een dergelijke geïntegreerde component onverwacht en mijns inziens ook niet terecht. Dit zijn de updates en aanvullingen waar je als CODA-gebruiker je jaarlijkse licentieprijs voor betaald.

De workflow functionaliteit is ook uitgebreid, zodat het nu mogelijk is om documenten in de intray te zetten en deze via Workflow toe te wijzen aan een gebruiker die de codering moet afmaken of aanpassen. Deze kan op enig moment aangeven dat de codering compleet is, waarna de volgende workflow start die de bekende autorisatie van de bedragen en de boeking betreft. Hier hebben veel klanten in het verleden om gevraagd en ik verwacht dat dit een welkome uitbreiding is van Workflow.

Voor het overzetten van inrichtingszaken van acceptatie naar productie is het in versie 13 ook mogelijk om een aantal stambestanden te exporteren en te importeren. Het gaat hierbij met name om:

  • rekeninggroepen
  • hierarchieën
  • print formats

Als laatste wil ik nog het table link beheer benoemen. Waar in het verleden nog een poging werd gedaan om table link uit te faseren via de web-client, is nu gekozen om de functionaliteit meer beschikbaar te maken. Het is nu mogelijk om importformaten te definiëren waarmee de linktabellen geladen kunnen worden. Een definitie op te slaan waarmee een CSV bestand geladen kan worden in oas_linkelement is nu bijvoorbeeld ook mogelijk. Ook het beheer van de records in de linktabellen is mogelijk, waardoor er meer bij de functioneel beheerders kan worden gelegd. Die hebben dan geen directe databasetoegang meer nodig.

CODA versie 13, we hebben er lang op moeten wachten, maar het was het waard.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Solmate heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd op het gebied van CODA. Met deze kennis hebben we een scan ontwikkeld. Met deze scan kan je jouw financiële omgeving volledig in kaart brengen, hiermee wordt direct inzichtelijk of migeren naar CODA versie 13 zinvol voor jouw organisatie is. Geïnteresseerd?

Vraag de CODA scan aan

Topics: Coda Financials