Onze eerste ervaring met Unit4 Financials (CODA) Versie 14

Posted by Michel Laan on 19-9-17 9:46
Find me on:
Unit4 Financials CODA Versie 14
 
Nu Unit4 Financials enige tijd beschikbaar is, is het tijd eens te kijken wat we ervan vinden. De grote nieuwe functies als workflow voor elementaanpassingen en de bevoegdheden per bedrijf zijn al eerder voor het voetlicht gebracht. Het is goed om te zien dat de wijze waarop deze functies zijn gebouwd, goed aansluiten bij wat voor gebruikers belangrijk is. 
Het meest in het oog springende verschil met vorige versies van Unit4 Financials, of CODA zoals het toen nog heette, is toch wel de nieuwe menustructuur en de wijze waarop dit in de portal is geïntegreerd. De ervaring hiermee laat zien dat het erg prettig werkt. Zaken als favorieten (door de gebruiker zelf in te stellen lijstje van veel gebruikte functies) en geschiedenis (de laatst gebruikte functies automatisch in een handig lijstje) zijn erg handig. Dit zal zeker door veel gebruikers worden gewaardeerd. Bij de upgrade naar versie 14 is het hiermee wel aan te raden om eens goed te kijken naar de portal en content providers. Nu de meest gebruikte en favoriete menu-opties door de gebruiker in te stellen zijn, is een per gebruikersgroep gestandaardiseerde portal minder van belang.
 
Als Unit4 bij een volgende versie het ook nog zo kan maken dat in een favorieten optie ook een verwijzing naar een sjabloon, selectie of weergave kan worden opgenomen, dan zou de portal waarschijnlijk door de gebruikers worden genegeerd. In de portal is het overigens jammer dat het icoontje om een content provider open en dicht te klappen niet meer naast de naam, maar onder de naam van de content provider staat. Dit kost een hoop lege ruimte op het scherm. 
 
Wat voor veel gebruikers ook erg prettig is, is de ondersteuning van andere browsers dan Internet Explorer. In iedere browser zijn nu alle functies op dezelfde wijze geïmplementeerd. Dit heeft helaas wel als nadeel dat de opties onder de rechtermuisknop ook in Internet Explorer niet meer werken.
 
Een verbetering die snel wordt vergeten, maar juist een hele zinvolle toevoeging zal blijken te zijn, is de optie om aan een document in Financials meerdere bijlagen te hangen. Van de aan een transactie gekopppelde bijlagen kan er één worden aangemerkt als primaire bijlage. Dit is vooral voor debiteurenbeheer en het onderbouwen van memoboekingen een praktische verbetering. Dit is nog extra praktisch, omdat in versie 14 ook het koppelen van bijlagen gecontroleerd kan worden door een blacklist of whitelist van extenties. Dit zorgt ervoor dat het opslaan van mogelijke schadelijke bijlagen wordt ingeperkt.
 
Een kleine aanvulling, waarvan het praktisch nut zich nog verder moet bewijzen, betreft de interne registratie van het annuleren van documenten. We kenden al de betaalstatus "geannuleerd", maar in versie 14 is er ook een generieke status bijgekomen voor geannuleerde documenten, los van de betaalstatus. Op deze status kan via opvragen gegevens ook eenvoudig worden gezocht en de status kan in de weergave worden opgenomen. Voor niet afletterbare regels is dit zinvol.
 
Wat een prettige functie is in de administration module, de log housekeeping, zou goed van pas komen in de Financials module. Met de log housekeeping scheduled task is het mogelijk om door Unit4 Financials gegenereerde logs periodiek te schonen. Jammer genoeg werkt dit nog niet voor de logs binnen Financials zelf, zoals voor table link logs. Wellicht in een volgende release.
 
Als laatste wil ik de aanpassing in het betaalproces aanstippen. In versie 14 krijgt iedere betaalrun nu een uniek nummer. Dit maakt het terugvinden van een betaalrun veel praktischer, omdat er geen combinatie van verschillende eigenschappen, zoals gebruikersnaam/stambestand betalen etc. nodig is om een betaalrun te definiëren. Jammer genoeg hebben we nog geen optie gevonden om dit nummer ook in een referentie op te nemen in de boeking van de betaling. Dat zou de afhandeling van betalingen soms praktischer maken. Een gemiste kans is het, dat het nog altijd niet mogelijk is om de lijst met open betaalruns standaard te kunnen laten sorteren op aanmaakdatum of betaalstatus. Dat zou een hoop zinloos klikken hebben gescheeld.
 
Al met al kunnen we tevreden zijn over wat Unit4 heeft gedaan met versie 14 van CODA/Unit4 Financials. Er zijn zinvolle verbeteringen doorgevoerd die voor gebruikers het leven makkelijker maken. Tijd om te kijken wanneer een upgrade kan worden ingepland.

Met de komt van Unit4 / Coda Financials V14 is de tijd gekomen om te onderzoeken of, wanneer en hoe een upgrade voor u zinvol is. Lees meer over Versie 14 en stel uzelf enkele belangrijke vragen na het drukken van onderstaande knop:

Meer informatie over Coda V14

Topics: Coda Financials