De ontwikkeling van de rol van de CFO

Posted by Nick on 13-6-16 8:00

Tijdens het laatste CFO webinar van vorige week, heeft Adaptive Insights oprichter en voorzitter Robert S. Hull een duidelijke boodschap voor de meer dan 700 aanwezige financieel directeuren, analisten en CFO’s: “De zakelijke wereld is aan het veranderen.”

Dit zorgt er onder andere voor dat de rol van de CFO zich aan het ontwikkelen is. De huidige verantwoordelijkheden van de CFO’s verschuift van rekenwerk en het beheren van spreadsheets naar het loodsen van een organisatie door de veranderingen in de markt en het omarmen van nieuwe technologieën om snellere en betere besluiten te kunnen nemen. Met toegang tot meer data binnen een organisatie, in vergelijking met andere afdelingen, staat het Finance team bekend om haar waardevolle inzicht vanuit een unieke positie.

Zoals veel CFO´s tegenwoordig ondervinden, zijn er aanzienlijke organisatorische uitdagingen te overwinnen voordat zij een meer strategische focus aan kunnen nemen. Gedateerde en inefficiënte financiële processen, gebrek aan tijd voor rapportages en analyses en een overvloed aan data kunnen er voor zorgen dat Finance teams niet hét aanspreekpunt zijn voor operationele en financiële performance data, die besluitvormers gebruiken met het succesvol leiden van hun organisatie.

Vandaag de dag overwinnen de meeste CFO´s deze obstakels aan de hand van het drie stappenplan voor financiële transformatie.

  1. Proces: een goed gecoördineerd proces bestaat uit duidelijk geformuleerde en meetbare doelen, zodat iedere medewerker binnen een organisatie zijn verantwoordelijkheden kent en op deze manier zijn focust behoudt op de meest waardevolle taken. Dit proces bestaat onder andere uit de presentatie van de juiste informatie met behulp van dashboards, welke tevens door niet financiële medewerkers is te begrijpen. Het financiële proces dient verder zo geautomatiseerd te zijn, dat het Finance team meer tijd heeft voor het analyseren van data.
  2. Mensen: Goede communicatie en samenwerking zijn belangrijk voor alle afdelingen en functies binnen een organisatie, dus ook voor Finance. Vanuit een finance optiek, is samenwerking een belangrijk onderdeel om voor functies binnen een organisatie te bepalen op welke manier zij zich tot elkaar verhouden aan de hand van een methode die meetbaar is. Hoe meer mensen betrokken zijn bij het FP&A proces, des te groter het gevoel van verantwoordelijkheid en verantwoording bij het proces.
  3. Data: Het belangrijkste is uiteindelijk om zoveel mogelijk waardevolle informatie uit data te halen die voor een organisatie van essentieel belang zijn. Dit is alleen mogelijk als een organisatie een consistente manier heeft voor het verzamelen van data voor alle werkgebieden. Wanneer er een goede standaard voor het verzamelen van data is bepaald, is het voor afdelingshoofden makkelijker met elkaar te communiceren zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over onjuistheden en eventuele communicatie barrières. Dit is de meest effectieve manier om een governance kader te creëren en voor het definiëren van de belangrijkste drivers en statistieken die iedereen binnen een organisatie kan nastreven.

Klik hier voor het volledige webinar van Adaptive Insights oprichter en voorzitter Robert S. Hull over het succesvol transformeren van de rol van het finance team van tactisch naar strategisch.

Topics: Adaptive Insights