CODA versie 13 heeft de toekomst

Posted by John on 10-10-14 11:45

Geschreven door: John van Dijk QC

CODA versie 13 review

Versie 13

Per 1 december 2014 wordt de nieuwe Coda Financials versie uitgebracht. Voor bijgelovige onder ons een gewaagde actie om de opvolger van Coda versie 12 te introduceren als Coda versie 13.

Voor mij is 13 nooit een ongeluksgetal geweest. Dat geldt overigens ook voor het Aziatisch deel van de wereldbevolking, maar die hebben weer problemen met het getal 4.

Mensen uit de Coda wereld kijken reikhalzend uit naar de extra functionaliteit en doorgevoerde verbeteringen. Belangrijkste vraag om te beantwoorden, what’s in for me?

Coda heeft de toekomst

Voordat ik inhoudelijk op de nieuwe versie zal ingaan, eerst mijn reactie op de positieve veranderingen binnen de producent Unit4. Ook zij zien ontwikkelingen en veranderingen in de markt en speelt daarop in. Er wordt stevig geïnvesteerd in R&D. In Coda V13 zitten vele jaren ontwikkeling en testwerk.

Coda V13 verschijnt met een nieuwe intuïtieve user interface op basis van html5 en geïntroduceerd naast een veelheid aan grote en kleinere verbeteringen ook 2 nieuwe modules:

  •          Flexi velden (flexi-fields)
  •          Analyser

De voor mij belangrijke boodschap: Coda gaat niet verdwijnen, sterker nog er wordt juist extra in geïnvesteerd. In de Coda roadmap zijn de volgende versies ingepland, respectievelijk V13 einde 2014, V14 in 2016 en V15 in 2018.

Coda functionaliteit verrijkt

In Coda versie 13 is hard gewerkt om een completer product in de markt te zetten.

Met veel enthousiasme is de introductie van Flexivelden ontvangen. Oneindig aantal extra velden kunnen worden gedefinieerd om gecategoriseerd op te slaan bij elementen. Flexivelden zijn gevalideerde extra velden waarbij uiteindelijk extra informatie vastgelegd en getoond kan worden. Flexivelden kunnen verwijzen naar andere gegevens, zijn tekst, datum of numerieke velden of kunnen een checkbox veld worden.

In de praktijk zie ik dat soms element adresvelden worden misbruikt om aanvullende elementgegevens (polis, project of voertuig gegevens) vast te leggen, dit is hiermee verleden tijd geworden. Er is uiteindelijk voor de eindgebruiker geen verschil tussen een element en een flexi veld. De verwachting is dat deze uitbreiding letterlijk extra dimensies aan Coda kan toevoegen.

Een andere belangrijke uitbreiding is de Analyser module. Breng een bestaande Coda opvraging in het geheugen, door middel van de Analyser kan deze data in-memory gebruiken voor snellere en krachtige analyse. Het lijkt nog het meest op een Excel draaitabel, waarbij je de opvraging kolommen drag en drop sleept naar X-as en Y-as.

De diverse opvraagmogelijkheden zijn verder verbeterd en intuïtiever. Waarbij het slepen met kolommen en bewaren van opvragingen in een favorietenlijst het meest opvallen.

Ook Generiek opvragen, uitgebreider beschreven in een eerdere blog, is iets verder uitgebreid.

Naast de autorisatie workflow is deze uitgebreid met een coderingsworkflow. Verder gaat Coda richting mobile voor bijvoorbeeld het goedkeuren van inkoopfacturen.

Hoewel goed is geluisterd naar de huidige Coda gebruikers vind ik het handhaven van de hopeloos verouderde customiser een gemiste kans. Ik had verder een bankafschrift verwerking module verwacht, vergelijkbaar met Crescendo.

Tenslotte zijn er legio welkome aanpassingen en verbeteringen te ontdekken, die het werken met Coda kunnen veraangenamen.

De grote vraag: Wanneer over naar CODA versie 13?

Ik verwacht dat potentiële klanten worden aangetrokken door een volwaardiger up-to-date financiële software pakket.

Als bestaande CODA gebruiker staat het buiten kijf vroeg of laat over te gaan naar Coda versie 13.

Het moment om over te gaan naar versie 13 is afhankelijk van de huidige situatie: huidige versie, in gebruik zijnde CODA functionaliteit en modules, hoeveelheid maatwerk en noodzaak.

De basis structuur en functionaliteit is onveranderd aanwezig in Coda V13. Migreren van Coda versie 12 naar 13, met gelijkblijvende functionaliteit is betrekkelijk eenvoudig te realiseren.

In het geval dat er wordt gemigreerd vanuit een oudere CODA versie is te overwegen eerst naar een stabiele CODA versie 12 te migreren en later naar versie 13. Nadeel is dat er sprake is van 2 migratietrajecten en gebruikers aan 2 verschillende user interfaces moeten wennen.

Interessant is om samen te bepalen in hoeverre het huidige maatwerk rondom CODA en ‘misbruikte’ velden kunnen worden vervangen door standaard CODA V13 functionaliteit.

CODA geeft met versie 13 een duidelijk antwoord op de vraag heeft CODA de toekomst.

Ik heb er zin in om met Coda versie 13 aan de slag te gaan!

 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Solmate heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd op het gebied van CODA. Met deze kennis hebben we een scan ontwikkeld. Met deze scan kan je jouw financiële omgeving volledig in kaart brengen. Wil je meer weten?
Download de CODA Scan

Topics: Coda Financials