Martin de Boer

Find me on:

Recent Posts

Blog: De BiLO template tijd- en kostenbesparend

Posted by Martin de Boer on 27-6-19 15:47

Ruim 15 jaar geleden stond ik - toen nog als CODA werknemer- , onder andere samen met mijn collega Dasja Janssen, aan de wieg van de overheidstemplate BiLO (Basisinrichting Lokale Overheden). Nadat we meerdere gemeentes, provincies en [...]

Lees meer


Five Reasons Point Billing Systems Are Failing

Posted by Martin de Boer on 1-2-17 14:00

Deze blog wordt u aangeboden door NetSuite's William Schonbrun, GM van Billing, in samenwerking met Solmate Group.

In deze moderne tijd van automatisering dient er compleet, snel en foutloos gefactureerd te worden. Dat de praktijk anders blijkt [...]

Lees meer