5 wegen naar een succesvolle boekhouding voor snelgroeiende bedrijven

Posted by Cor on 3-5-17 11:02
Om snel wendbaar en in te kunnen spelen op continu verandering, moeten snelgroeiende bedrijven een boekhouding ontwikkelen waarmee zij ook kosten kunnen besparen, slimme beslissingen kunnen nemen en continu innoveren.

Een succesvolle boekhouding is meetbaar met de volgende parameters: een sterke cash positie, het ontwikkelen van een gezonde balans en duurzame winst.

Succesvol boekhouden voor snelgroeiende bedrijven

1. Monitoren van Financial KPI's
Als graadmeter voor de ontwikkeling van het bedrijf kijken veel ondernemers naar de omzet. Ook als er sprake is van omzetgroei, kan het bedrijf afstevenen op een faillissement. KPI's die een beter beeld geven van de duurzaamheid van de onderneming zijn bijvoorbeeld current ratio, quick ratio en de debt-to-equity ratio.

2. Monitoren van non-financial KPI'sNaast de financiële KPI's zijn er een aantal non-financial KPI's die impact kunnen hebben op de financiële prestatie van snelgroeiende bedrijven. Denk aan: aantal nieuwe klanten, gemiddelde omzet per klant/sales rep, marktaandeel, groei van new business, wervingskosten per klant, conversie ratio's, lead source. Hierdoor wordt sales planning een transparant proces in plaats van black box benadering door zonder onderbouwing een target vast te stellen.

3. Cash flow

Iedereen kent de uitdrukking ‘cash is king' en voor snelgroeiende bedrijven is dit van vitaal belang voor het voortbestaan van de onderneming. Tips voor het managen van cash flow:

  • Dagelijks volgen van onkosten en declaraties
.
  • Nagaan hoe lang de operatie kan voortbestaan wanneer er geen cash voorhanden is
.
  • Nagaan hoeveel werkkapitaal vereist is voor de volgende twee, drie en vijf jaar.
Lees ook: Klaar voor een betere manier om Budgeting & Planning aan te pakken?


4. Planning en forecasting

Kleine en middelgrote bedrijven moeten zich continu aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hierdoor moeten zij in de toekomst kijken bij het alloceren van financiële middelen.

Het belang van forecasting kan niet genegeerd worden bij het inschatten van de financiële eisen van het runnen van een onderneming. Geen enkele onderneming kan voortbestaan zonder voldoende cash en het doen van de juiste voorspellingen is essentieel om er voor te zorgen dat er cash beschikbaar is voor het financieren van de operatie. Forecasting helpt bij het vaststellen van trends in bijvoorbeeld sales performance, finance en klantgedrag.

Voorbeelden van gegevens die nodig zijn bij het opstellen van een forecast:

  • Vaste & variabele kosten

  • Historische sales data

  • Externe factoren zoals sales pipeline, wijzigingen in personeel, sector trends en verwachtingen, wisselkoersen, economische factoren
5. Technologie
Efficiency in data analyse, rapportages en budgetteren zijn essentieel voor het succes van snelgroeiende bedrijven. Voor een slagvaardige en efficiënte organisatie speelt technologie een belangrijke rol.

Software kan snelgroeiende bedrijven helpen om manuele processen te veranderen in geautomatiseerde en schaalbare processen, van dataverzameling naar data analyse, van silo naar samenwerken met de business door het leveren van inzicht als input voor het nemen van beslissingen en het direct doorrekenen van financiële scenario's. Hiervoor moeten systemen voldoen aan de volgende criteria:

  • Data analyse: direct analyseren van positieve/negatieve trends in KPI's, actuals vs. budget

  • Forecasting: direct doorrekenen van scenario's voor succesvolle business planning

  • Samenwerking faciliteren: de software moet samenwerking met de business faciliteren waardoor zij meer betrokken worden bij het budgetteringsproces en de financial close.

Nine Circles of Excel Hell

Topics: Adaptive Insights