Unit4 Financials (CODA) weer aantal stappen beter

Posted by Michel Laan on 15-6-17 15:25
Find me on:
Unit4 Financials (CODA) Versie 14
Met de komst van CODA versie 14 (Unit4 Financials), welke volgende week door Unit4 gepresenteerd zal worden, zijn weer een paar flinke stappen gezet om de leidende positie die CODA op de markt van accounting software had, te behouden of terug te winnen.
 
Zo zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in het beheer van gebruikers en bevoegdheden waar diverse van onze klanten al om hadden gevraagd. Het gaat dan om het inrichten van bevoegdheden en rollen per bedrijf of bedrijfsgroep. Het aloude principe “je kunt vertellen wat je mag en je kunt vertellen in welke bedrijven je dit mag” wordt hiermee vervangen door “je kunt vertellen wat je in welk bedrijf mag”. Een hele verbetering voor organisaties die verschillende bedrijven in CODA hebben en het werk over verschillende mensen hebben verdeeld.
 
Een ander voorbeeld van een verbetering in het beheer van gebruikers, is dat het mogelijk is om een einddatum op een gebruiker in te stellen. Hierdoor is het risico dat vergeten wordt om bij uitdiensttreding een gebruiker te deactiveren, verkleind.
 
Ook in de uitvoer van CODA zijn verbeteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld op het vlak van automatisch gegenereerde e-mails. Hierbij zijn nu extra opties beschikbaar voor de afzender, zodat per proces of type mail een andere afzender als standaard kan worden ingesteld. Vragen via e-mail inzake aanmaningen kunnen hierdoor efficiënter gerouteerd worden naar de debiteurenafdeling.
 
De belangrijkste verandering lijkt ons echter nog altijd de aanvullingen in het aanmaken en bijwerken van element-stambestanden. Naast een mogelijke workflow voor het autoriseren van nieuwe elementen en wijzigingen op elementen is ook nog een audit trail toegevoegd. Hiermee kan worden nagekeken wie, wanneer, welke wijziging op een element heeft doorgevoerd.
 
We zijn daarnaast nog altijd benieuwd naar hoe Unit4 haar nieuwe billing module heeft opgezet en wat de mogelijkheden hiervan zijn voor onze klanten. Het zou mooi zijn als de nieuwe module ook echte e-facturen kan genereren en versturen.
 
Uiteraard zijn er op dit moment ook nog zaken waar wij ons over afvragen of Unit4 hier ook iets in heeft gedaan. De layout van invoerschermen, snelheid van invoeren en de algehele gebruikersvriendelijkheid van versie 13 van CODA was ons inziens minder dan in versie 12.
 
Het zou goed zijn als Unit4 ook hier een aantal verbeteringen in heeft doorgevoerd.

Ook vragen wij ons af wat het vervangen van Kerberos authenticatie door OpenID voor Single Sign-On uitpakt voor onze klanten.

Nog een week wachten en dan moet er weer een hoop duidelijk zijn. Wij houden u op de hoogte.


Met de komt van Unit4 / Coda Financials V14 is de tijd gekomen om te onderzoeken of, wanneer en hoe een upgrade voor u zinvol is. Lees meer over Versie 14 en stel uzelf enkele belangrijke vragen na het drukken van onderstaande knop:

Meer informatie over Coda V14

Topics: Coda Financials