Taken makkelijk zelf plannen met Unit4 Financials

Posted by Richard Pieters on 29-11-18 14:40
Find me on:

 

Rear view of businesswoman standing on ladder and drawing business sketch on wall

Wie werkt met Unit4 Financials (CODA) weet hoe lastig het kan zijn om bepaalde CODA taken volgens planning geautomatiseerd te laten starten. Het opzetten van die CODA-taken moet eerst uitgevoerd worden onder een service account, vervolgens dient er een batchfile opgemaakt te worden die de uit te voeren bestanden aanroept en vervolgens moet het geheel opgestart worden met een scheduler.

Afhankelijk van ICT-afdeling

Onder andere het starten van TableLink, intercompany-verwerkingen en het initiëren van betalingen en aanmaningen werden op een dergelijke, als je het mij vraagt tamelijk omslachtige, manier ingericht. Niet alleen kost een dergelijke werkwijze nogal veel tijd, deze oplossing heeft ook als nadeel dat een eindgebruiker dit niet zelf functioneel kan opzetten maar altijd afhankelijk is van de ICT afdeling. Al bij een kleine wijziging in het schema of het toevoegen van bijvoorbeeld een nieuwe linkcode moet er een beroep worden gedaan op de vaak drukbezette medewerkers van de ICT-afdeling en moet er gewacht worden tot hier tijd voor ingeruimd kan worden.

Zelf functioneel inrichten en onderhouden

Sinds Unit4 Financials versie 13 en versie 14 kunnen veel van dergelijke taken functioneel ingericht en onderhouden worden door middel van “Onderhoud geplande taak” die standaard beschikbaar is binnen het “Administration” menu. Binnen CODA Versie 14 zijn bijvoorbeeld de volgende taken in te richten en te starten: TableLink, betalingen, aanmaningen, opschoning van logbestanden en het updaten van Ledgers. De geplande taken zijn niet alleen beschikbaar voor Unit 4 Financials maar ook voor de diverse modules van Unit4 Financials zoals Procurement, Invoice Matching en Billing. Deze hebben allemaal een eigen set van te plannen taken.

Unit4 Localisation Common module

Een mooie aanvulling op “Geplande taken” is de separaat verkrijgbare Unit4 Localisation Common module. Met de extensie van de Unit 4 Localisation Common module is het mogelijk om vanuit “Geplande taken” rechtstreeks een uitvoerbaar bestand te starten. Dat geldt niet alleen voor CODA. Er kan een willekeurige command file aangeroepen worden waarmee vanuit “Geplande taken” ook niet-CODA acties te initiëren zijn.

Topics: Coda Financials, Unit4 Financials