SEPA, waar staan we en waar gaan we naartoe?

Posted by John on 16-12-15 10:00

boekhoudtaal.jpgVoor de meeste organisaties is de overgang naar de Single Euro Payments Area (SEPA) achter de rug. In de meeste gevallen was een CODA migratie noodzakelijk om SEPA compliant te worden. In de dagelijkse praktijk is iedereen gewend aan de nieuwe formaten en processen. Daarmee is de harmonisatie van het Europese betalingsverkeer een feit.

Ik constateer dat SEPA vooral voor internationaal opererende organisaties voordelen kan opleveren.
Het aantal bankrekeningen en bankrelaties kan worden verminderd. De betaal- en incassofuncties kunnen worden gecentraliseerd of zelfs door een derde partij worden uitgevoerd.

Door de komst van de uniforme betaalmarkt worden standaarden en betaalproducten steeds meer op Europees niveau vastgesteld in plaats van op nationaal niveau. Daarnaast zijn door Europese wetgeving de mogelijkheden verruimd voor nieuwe spelers om tot de betaalmarkt toe te treden.

Wie denkt dat daarmee de kous af is, heeft het mis.

Een grote groep Europese banken heeft al in 2002, het European Payments Council (EPC) opgericht. Voortdurend ondersteunt en stimuleert de EPC de Europese betalingen integratie en ontwikkeling.

De EPC heeft haar regelgeving, verwerkingsafspraken en standaarden vastgelegd in de zogeheten SEPA Rulebooks en Implementation Guidelines. Jaarlijks publiceert de EPC de nieuwe versies van de regels (en bijbehorende inrichtingsrichtlijnen), die dan een jaar later van kracht worden.

Belangrijke wijzigingen zijn aangekondigd!

Er zijn twee belangrijke wijzigingen door de EPC aangekondigd, die per 20 november 2016 ingaan:

  1. Het onderscheid tussen de 'eerste' en 'volgende' incasso vervalt. Het sequence type ‘First’ wordt optioneel. Dit geldt zowel voor de standaard Europese incasso (Core) als de zakelijke Europese incasso variant (B2B). Dus ook de eerste aanlevering uit een reeks mag als ‘RCUR’ aan de bank worden aangeboden.
  2. De termijn voor het insturen van alle standaard Europese (Core) incasso's gaat voor alle incassotypes terug naar één werkdag (D-1). De aanlevertermijn kan dus worden ingekort. Daar waar een ‘First’ incasso altijd uiterlijk D-5 werkdagen moest worden aangeboden.

Hoewel beide wijzigingen optioneel zijn, is het zeker interessant om deze vereenvoudigingen door te voeren en geen onderscheid meer te maken.

Afhankelijk van de wijze waarop SEPA bij u ingericht is, is het wellicht noodzakelijk om aanpassingen in uw inrichting en processen door te voeren.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Solmate heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd op het gebied van CODA Financials. Met deze kennis hebben we een scan ontwikkeld. Met deze scan kan je jouw financiële omgeving volledig in kaart brengen en daarmee zien of je bijvoorbeeld ook volgend jaar SEPA compliant bent . Wil je meer weten?

Download de CODA Scan

fotocredit

Topics: Coda Financials