Hoe geïntegreerd wilt u CODA hebben?

Posted by Koen on 14-8-14 10:00
Find me on:

coda-interfaces

CODA als applicatie is uitermate geschikt voor het beheren van de financiële processen binnen uw organisatie, van het inlezen en boeken van transacties tot aan het rapporteren van de resultaten. Daarnaast kan CODA op verschillende manieren gekoppeld worden met andere applicaties voor het delen van gegevens van en naar CODA. Wat zijn nu de belangrijkste argumenten om een interface op te zetten met andere applicaties, of om juist geen interface te bouwen, maar alles af te handelen in CODA zelf?

Argumenten voor het bouwen van interfaces tussen CODA en andere applicaties:

  • Vaak hebben klanten verschillende bronsystemen, van waaruit gegevens van en naar CODA moeten worden verstuurd. Op dat moment is het bouwen van een interface noodzakelijk. Denk aan de levensduur en de flexibiliteit van de oplossing; ons advies is om hier niet op de gaan besparen, omdat de kosten in een later stadium in veelvoud zullen terugkomen. Bedenk ook goed waar de scheiding van taken en bevoegdheden komt te liggen, zowel binnen de afzonderlijke applicaties, maar ook voor het uitwisselen van gegevens tussen de applicaties onderling. De stabiliteit van het systeem waarmee gekoppeld gaat worden is eveneens belangrijk. Als de configuratie daarvan veelvuldig aan verandering onderhevig is, dan is het niet verstandig om hiermee een geautomatiseerde interface te bouwen. Het onderhoud van een dergelijke koppeling kost dan namelijk teveel werk.
  • Voor managementrapportages wordt vaak gekozen voor een aparte rapportagetool, omdat met deze tools vaak betere queries kunnen worden gedraaid op de CODA tabellen, en eventueel op tabellen van andere applicaties, plus het feit dat qua lay-out mogelijkheden deze tools meer bieden dan CODA.
  • Ook zijn er veel applicaties op de markt die zijn gespecialiseerd in specifieke processen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, verkoop, debiteurenbeheer, en verwerken van bankafschriften. Deze best of breed applicaties bieden op deze specifieke onderdelen vaak meer dan de functionaliteit binnen CODA zelf, wat het interessant maakt om hiermee te koppelen.

 Argumenten tegen het bouwen van interfaces tussen CODA en andere applicaties:

  • De kosten voor het bouwen van een interface willen nog wel eens flink oplopen, aangezien de complexiteit van de oplossing vaak groter blijkt te zijn dan vooraf ingeschat. Op dat moment kan het interessanter zijn om toch de oplossing te gebruiken die CODA zelf biedt, ook al voldoet deze oplossing niet voor de volle 100%. Een goede kosten-bate analyse is in deze gevallen noodzakelijk.
  • Het aantal applicaties dat binnen een organisatie worden gebruikt is vaak aanzienlijk, met allerlei koppellingen en dito mogelijke problemen tot gevolg. Ook is voor iedere applicatie afzonderlijk onderhoud en beheer nodig. Om dit aantal in te dammen kan het soms beter zijn om zoveel mogelijk onderdelen van CODA zelf te gebruiken, zodat er minder koppellingen nodig zijn en de kosten voor onderhoud en beheer binnen de perken blijven.

Belangrijk is om vooraf goed in kaart te brengen hoe CODA gebruikt gaat worden binnen uw organisatie en met welke applicaties gegevens uitgewisseld gaan worden. Solmate heeft de kennis en ervaring in huis om te ondersteunen in dit proces en bij de uiteindelijke uitvoering.

Wil je meer weten over dit onderwerp. Solmate heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd op het gebied van CODA. Met deze kennis hebben we een scan ontwikkeld. Met deze scan kan je jouw financiële omgeving volledig in kaart brengen. Wil je meer weten?

Download de CODA Scan

fotocredit

Topics: Coda Financials