CODA-XL versus Unit4 Financials

Posted by Albert Mallet on 5-5-17 11:05

Het gebruik van CODA-XL is zo vanzelfsprekend dat dit programma wordt beschouwd als aanvulling op de standaard functionaliteiten van Unit4 Financials. In de praktijk zie ik dat meerdere bedrijven die CODA-XL gebruiken, zich beperken tot het inlezen van (grote) journaalposten en saldi. Het inlezen van grote journaalposten was een consequentie van de beperkingen die Unit4 Financials kende in de vorige versies. Inmiddels zijn de standaard invoerschermen gecombineerd met e-Customizer zo verbeterd dat het geen verschil meer is tussen beide oplossingen.

Er zijn bedrijven die zich beperkt voelen met de basismogelijkheden van CODA-XL en een stap verder zijn gegaan. Zij gebruiken CODA-XL in combinatie met de mogelijkheden van Visual Basic for Applications (VBA) om meer mogelijkheden te hebben voor invoer van transacties naar en rapportage vanuit Unit4 Financials. Deze ontwikkelingen zijn een antwoord geweest op de vraag om rapportages steeds sneller op te leveren en aan te passen aan nieuwe wensen en inzichten. Uiteraard met een aansprekende vormgeving (denk aan grafieken etc.).

Coda-XL met Visual Basic for Applications (VBA) versus Unit4 FinancialsHoewel er niets mis mee, zou ik graag de volgende kanttekening willen plaatsen bij het gebruik van deze combinatie:

  • Beperkte kennis van VBA binnen de organisatie waardoor er een afhankelijkheid is van een consultancy bedrijf;
  • Afhankelijkheden van de VBA codering in combinatie met de verschillende versies van de Microsoft producten;
  • Traceerbaarheid en herleidbaarheid van de geboekte transacties;
  • De ontwikkelingen rondom Unit4 Financials hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan en het is nu de vraag of deze toepassingen niet rechtstreeks vanaf Unit4 Financials kunnen worden aangeboden.

Met de introductie van Generic Browse in Unit4 Financials V12 en van Unit4 Analyzer in Unit4 Financials V13 blijkt het inderdaad mogelijk te zijn om aan de behoefte rondom rapportage te voldoen vanaf de standaard functionaliteiten van Unit4 Financials.

Binnenkort wordt Unit4 Financials V14 beschikbaar, mijn verwachting is dat er met de standaard functionaliteiten meer mogelijk is om aan de rapportagebehoefte te voldoen.

Wij zullen u te zijner tijd berichten over de ontwikkelingen rondom Unit4 Financials. Indien u hierover geïnformeerd wilt blijven, dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief door rechtsboven uw e-mailadres in te vullen.


Met de komt van Unit4 / Coda Financials V14 is de tijd gekomen om te onderzoeken of, wanneer en hoe een upgrade voor u zinvol is. Lees meer over Versie 14 en stel uzelf enkele belangrijke vragen na het drukken van onderstaande knop:

Meer informatie over Coda V14

Topics: Coda Financials