Tail Spend Management: Let ook op de kleintjes!

Als we thuis ons huishoudboekje bekijken kunnen we verrast zijn door de hoogte van de uitgaven. Het kan maar zo gebeuren dat, aan het eind van elke maand, onze bestedingen hoger zijn dan verwacht. De zogenaamde vaste lasten zijn voorspelbaar en structureel. Juist de vele kleine uitgaven veroorzaken vaak de tegenvaller; denk aan een verjaardagkaartje, parkeerbon, uitje of een luxe etentje. Herkent u dat ook?

Lees meer

Topics: coupa

Hoe kan software selectie beter?

De software wereld verandert in rap tempo, maar de manier waarop softwareselectie wordt uitgevoerd is nog steeds conventioneel. Het selecteren van nieuwe bedrijfssoftware is geen eenvoudige zaak. Er zijn veel criteria te bedenken die van belang zijn om de juiste keuze te kunnen maken op het gebied van functionaliteit, techniek, leverancier en service.

Lees meer

COUPA is wederom leider Gartner MQ


 Door John van Dijk QC

Lees meer

Topics: Gartner, coupa, Cloud, Magic Quadrant

Wat zijn de vier Drivers of Change?

Onderzoek door Frost & Sullivan, gesponsord door NetSuite, identificeert een aantal van de grootste aanjagers van verandering over de hele wereld en per regio. Bijvoorbeeld Australiërs beschouwen digitalisering de grootste stimulator, terwijl de meerderheid van de Japanse respondenten van de enquête ontwrichtende concurrenten aanhaalt. Voor de studie getiteld Disrupt, Collapse, Transform,' intreviewde Frost & Sullivan 1.500 senior executives in alle industriesectoren uit alle werelddelen.

Vier Drivers of Change

Het onderzoek highlights de vier Drivers of Change:

  1. Digitalisering
  2. Nieuwe ontwrichtende concurrenten

Lees meer

Topics: netsuite, Cloud

Wat is er nodig om de nieuwe Uber te worden?

Hoe vaak heb ik dat al niet gehoord en gelezen: “wij willen de ‘Uber’ van … zijn”. Maar heel zelden heeft het enige relatie met de werkelijkheid. Wat vooral wordt bedoeld, is dat het bedrijf hoopt dat de verkopen van product of dienst explosief zullen stijgen ten koste van de concurrentie. Hierbij wordt vergeten dat een bedrijf als Uber dit doet met een totaal andere kijk op een specifieke dienst dan voorheen gebruikelijk was. Juist door dit afwijkende idee is de marktverstoring mogelijk gemaakt. Niet dat doen wat in de markt altijd al werd gedaan, maar de markt vanuit een totaal ander perspectief aanvliegen.

Lees meer

Topics: netsuite, erp, cloud-software, Cloud, cloud-erp

De ontwikkeling van de rol van de CFO

Tijdens het laatste CFO webinar van vorige week, heeft Adaptive Insights oprichter en voorzitter Robert S. Hull een duidelijke boodschap voor de meer dan 700 aanwezige financieel directeuren, analisten en CFO’s: “De zakelijke wereld is aan het veranderen.”

Lees meer

Topics: Adaptive Insights, finance transformation, financiële transformatie

Sla een brug tussen inkoop en bestellen met Contract Lifecycle Management

Organisaties werken steeds meer samen en worden bijvoorbeeld werkzaamheden door derden uitgevoerd. Logisch dat de afspraken met partners en leveranciers steeds belangrijker worden. Daarmee ook de kwaliteit van de contractuele afspraken. Organisaties zoeken meer inzicht in en grip op de contracten. Meer grip betekent ook dat een behoorlijk deel van contractmanagement niet alleen door inkoop, maar ook door de business uitgevoerd moet gaan worden.  

Lees meer

Topics: inkoopproces, inkoop, contractbeheer, bestelcyclus, inkoopcyclus, Contract Lifecycle Management, coupa

Maverick Buying verminderen? Het kan!

Het komt in elke organisatie voor dat medewerkers buiten inkoopcontracten om inkopen. Het betreft medewerkers die niet op de inkoopafdeling werkzaam zijn en vooraf geen goedkeuring hebben gekregen. Ze kopen in bij een variëteit aan leveranciers zonder overkoepelende (meestal verondersteld betere) inkoopvoorwaarden. Deze ongecontroleerde inkoop wordt Maverick Buying genoemd.

Lees meer

Topics: inkoopproces, kostenbeheersing, coupa, besparen op inkopen

Worden uw uitgaven gemanaged?

Het valt me op dat in economisch zware tijden veel meer op de kosten wordt gelet, dan in tijden van voorspoed. Een gemiste kans, immers besparen op inkopen is altijd interessant.

Lees meer

Topics: kostenbeheersing, coupa, spend management, besparen op inkopen

XML Auditfile Financieel

Onlangs kreeg ik de vraag in hoeverre vanuit Coda Financials, de XML Auditfile Financieel kan worden opgeleverd?

 Voordat ik deze vraag beantwoord, beschrijf ik kort over de achtergrond en voordelen van de Auditfile.

Achtergrond XML Auditfile Financieel

De XML Auditfile Financieel is ontwikkeld door het XML platform. Dat is een samenwerking van de SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten) met softwareleveranciers en de Belastingdienst.

De doelstelling van deze standaard isde uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken.

Meer specifiek gaat om de volgende gegevens:

Lees meer

Topics: CODA, SRA, XML Auditfile, Belastingdienst